Omregning af Lystime
i andre længde enheder

Hvad vil du gerne konvertere?arrow

Skriv hvad du vil konvertere og tryk retur.
Eksempler:
  • Konverter 10 meter til alle længdeenheder: 10 m
  • Konverter 70 °Fahrenheit til alle temperaturenheder: 70°F
  • Konverter 5 kilometer til centimeter: 5 km > cm
  • Konverter 70 °Fahrenheit til °Celsius: 70 °F > °C

Eller vælg en enhedsklasse:

  • Ækvivalent dosis

    Sievert, Nanosievert, Mikrosievert, Joule pr kilogram, Rem, Mikrorem, Millirem, ...

  • Båndbredde

    Bit pr sekund, Kilobit pr sekund, Megabyte pr sekund, Gigabyte pr sekund, Kilobyte pr minut, ...

  • Computerlagring

    Bit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ...

  • Elektrisk ladning

    Coulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Element, Ampere time, ...

  • Elektrisk ledeevne

    Siemens, Mho, Ampere pr volt, ...

  • Elektrisk modstand

    Ohm, Picoohm, Nanoohm, Mikroohm, Abohm, Volt pr ampere, ...

  • Elektrisk strøm

    Ampere, Picoampere, Nanoampere, Mikorampere, Abampere, Coulomb pr sekund, ...

  • Energi

    Joule, Elektronvolt, Kalorie, Britisk termisk enhed, Kilowatt time, ...

  • Fart

    Meter pr sekund, Kilometer pr sekund, Mil pr sekund, Fod pr sekund, Knob, ...

  • Induktans

    Henry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber pr ampere, Abhenry, ...

  • Kapacitans

    Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

  • Kraft

    Watt, Kilowatt, M, Britisk termisk enhed pr time, Fod-Pund kraft pr sekund, ...

  • Længde

    Meter, Kilometer, Angstrom, Yard, Mil, Inch, Astronomisk enhed, Lys, ...

  • Magnetfelt

    Tesla, Picotesla, Nanotesla, Weber pr kvadratcentimeter, Gauss, Gamma, Maxwell pr kvadratmeter, ...

  • Magnetfelt intensitet

    Ampere pr meter, Mikroampere pr meter, Milliampere pr meter, Oersted, Gilbert pr meter, ...

  • Magnetisk flux

    Weber, Maxwell, Magnetisk flux quantum, Tesla kvadratmeter, Gauss kvadratmeter, ...

  • Masse/Vægt

    Kilogram, M, Unse, Pund, Sten, Karat, Pund, Sjov, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

  • Massefylde

    Kilogram pr kubikmeter, Miligram pr kubikmeter, Gram pr kubikcentimeter, Ounce pr kubik-inch, Pund pr kubik-fod, ...

  • Massestrøm

    Kilogram pr sekund, M, Langt ton pr uge, Pund pr sekund, Kort ton pr time, ...

  • Moment

    Newton meter, Kilonewton meter, Millinewton meter, Meter kilogram kraft, Inch unse kraft, Dyne-meter, ...

  • Område

    Kvadratmeter, Hektar, Are, Kvadratfod, Acre, Kvadrat inch, ...

  • Pres

    Pascal, Bar, Torr, Millimeter af kviks, Millimeter af vand, Inch af kviks, Inch af vand, ...

  • Radioaktivt henfald

    Becquerel, Curie, Rutherford, Disintegrationer pr sekund, ...

  • Styrke

    Newton, Dyne, Kilopond, Pund kraft, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Pond, ...

  • Temperatur

    Grader Celsius, Kelvin, Grader Fahrenheit, Grader R, Grader Rankine, Grader R, Grader Delisle, ...

  • Tid

    Sekund, Minut, Time, Dag, Uge, M, SI, Millisekund, ...

  • Vinkel

    Grad, Radian, Bueminut, Buesekund, Grad, Kantet mil (NATO), Point, Kvadrant, ...

  • Volume

    Kubikmeter, Liter, Milliliter, Kubikcentimeter, Kubik fod, Gallon, Pint, Minim, Sahku, Saltske, Kop, ...

  • Volumenstrøm

    Kubik pr sekund, Liter pr minut, US-gallons pr minut, ...

Metrisk

1,0793*1012 m
1,0793*10-12 Ym
1,0793*10-9 Zm
1,0793*10-6 Em
0,0010793 Pm
1,0793 Tm
1.079,3 Gm
1.079.300 Mm
1,0793*1010 hm
1,0793*1011 dam
1,0793*1024 pm
1,0793*1027 fm
1,0793*1030 am
1,0793*1033 zm
1,0793*1036 ym
1,0793*109 km
1,0793*1013 dm
1,0793*1014 cm
1,0793*1015 mm
1,0793*1018 µm
1,0793*1021 nm
1,0793*1022 Å

Amerikansk og Britisk

1,1803*1012 yd
Mil
670.620.000 mi
5,3649*109 fur
Fod
3.540.900.000.000 ft
4,249*1013 in

Astronomisk

7,2144 au
3,4976*10-5 pc
Lys
0,00011408 ly
1,0000 lh
60,000 lmin
3.600,0 light s
comments powered by Disqus