Konvertering av Magnetfelt intensitet

Hvad ønsker du å konvertere?arrow

Indskriv hvad du vil konvertere og tryk tilbage.
Eksempler:
  • Konverter 10 meter til alle lengdeenheter: 10 m
  • Konverter 70 °Fahrenheit til alle temperaturenheter: 70°F
  • Konverter 5 kilometer til centimeter: 5 km > cm
  • Konverter 70 °Fahrenheit til °Celsius 70 °F > °C

Eller velg en enhetsklasse:

  • Båndbredde

    Bit per sekund, Kilobit per sekund, Megabyte per sekund, Gigabyte per sekund, Kilobyte per minutt, ...

  • Datalagring

    Bit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ...

  • Elektrisk ladning

    Coulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Elementær latning, Ampere time, ...

  • Elektrisk ledeevne

    Siemens, Mho, Ampere pr volt, ...

  • Elektrisk modstand

    Ohm, Picoohm, Nanoohm, Mikroohm, Abohm, Volt pr ampere, ...

  • Elektrisk strøm

    Ampere, Picoampere, Nanoampere, Mikorampere, Abampere, Coulomb per sekund, ...

  • Energi

    Joule, Elektronvolt, Kalorie, Britisk termisk enhet, Kilowatt time, ...

  • Fart

    Meter per sekund, Kilometer per sekund, Mil per sekund, Fod per sekund, Knob, ...

  • Induktans

    Henry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber per ampere, Abhenry, ...

  • Kapacitans

    Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

  • Kreft

    Watt, Kilowatt, Målt hestekreft, Britisk termisk enhet per time, Fod-Pund kreft per sekund, ...

  • Lengde

    Meter, Kilometer, Angstrom, Yard, Mil, Inch, Astronomisk enhet, Lysår, ...

  • Magnetfelt

    Tesla, Picotesla, Nanotesla, Weber per kvadratcentimeter, Gauss, Gamma, Maxwell per kvadratmeter, ...

  • Magnetfelt intensitet

    Ampere per meter, Mikroampere per meter, Milliampere per meter, Örsted, Gilbert per meter, ...

  • Magnetisk flux

    Weber, Maxwell, Magnetisk flux quantum, Tesla kvadratmeter, Gauss kvadratmeter, ...

  • Masse/Vekt

    Kilogram, Måling ton, Unse, Pund, Sten, Karat, Pund, Morsom, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

  • Massefylde

    Kilogram per kubikmeter, Miligram per kubikmeter, Gram per kubikcentimeter, Ounce per kubik-inch, Pund per kubik-fod, ...

  • Massestrømnings hastighet

    Kilogram per sekund, Mätning ton per time, Langt ton per uke, Pund per sekund, Kort ton per time, ...

  • Moment

    Newton meter, Kilonewton meter, Millinewton meter, Meter kilogram kreft, Inch unse kreft, Dyne-meter, ...

  • Område

    Kvadratmeter, Hektar, Are, Kvadratfod, Acre, Kvadrat inch, ...

  • Radioaktivt prober kaste

    Becquerel, Curie, Rutherford, Disintegrationer pr sekund, ...

  • Styrke

    Newton, Dyne, Kilopond, Pund kreft, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Pond, ...

  • Temperatur

    Grader Celsius, Kelvin, Grader Fahrenheit, Grader Réaumur, Grader Rankine, Grader Rømer, Grader Delisle, ...

  • Tid

    Sekund, Minut, Time, Dag, Uke, Måned (31 dage), SI år, Millisekund, ...

  • Tilsvarende dosis

    Sievert, Nanosievert, Mikrosievert, Joule per kilogram, Rem, Mikrorem, Millirem, ...

  • Trykk

    Pascal, Bar, Torr, Millimeter av mercury, Millimeter av vatten, Inch av mercury, Inch av vann, ...

  • Vinkel

    Grad, Radian, Bueminut, Buesekund, Grad, Kantet mil (NATO), Point, Kvadrant, ...

  • Volume

    Kubikmeter, Liter, Milliliter, Kubikcentimeter, Kubik fod, Gallon, Pint, Minim, Sahku, Salt skje, Kop, ...

  • Volumenstrøm

    Kubik per sekund, Liter per minut, US-gallons per minutt, ...

Metric

1,0000 A/m
1 000 000 µA/m
1 000,0 mA/m
0,0010000 kA/m
1,0000*10-6 MA/m

CGS system

0,012566 Oe
1,2566 Gb/m
comments powered by Disqus