Conversor de pulgadas de mercurio en otras unidades de presión

¿Qué desea convertir usted?

Valor

Dígitos significativos

Unidad

1 inHg =

Métrico

3,386.4 Pa
3.3864*10-9 TPa
3.3864*10-6 GPa
338.64 daPa
3,386,400 mPa
3,386,400,000 µPa
3,386,400,000,000 nPa
0.0033864 MPa
3.3864 kPa
33.864 hPa
Bar
0.033864 bar
3.3864*10-5 kbar
33,864 µbar
33.864 mbar
33,864 Ba
3.3864 pz

Americano y británico

Atmosférico

0.033421 atm
0.034532 at
0.033864 atü

Mercurio

25.4 torr
25.4 mmHg
0.0254 mHg
2.54 cmHg
1.0000 inHg

Agua

345.32 mmH2O
34.532 cmH2O
0.34532 mH2O
13.595 inH2O
comments powered by Disqus