Konwersja Metr słupa wody

Co chcesz przeliczyć?arrow

Wpisz co chcesz przeliczyć, a następnie wciśnij enter.
Przykłady:
  • Przelicz 10 metrów na wszystkie jednostki długości: 10 m
  • Przelicz 70° Fahrenheita na wszystkie skale temperatury: 70°F
  • Przelicz 5 kilometrów na centymetry: 5 km > cm
  • Przelicz 70° Fahrenheita na °Celsjusza:: 70 °F > °C

Lub wybierz rodzaj jednostki:

  • Ciśnienie

    Paskal, Bar, Tor, Milimetr słupa rtęci, Milimetr słupa wody, Cal słupa rtęci, Cal słupa wody, ...

  • Czas

    Sekunda, Minuta, Godzina, Dzień, Tydzień, Miesiąc (31 Dni), Rok w układzie si, Milisekunda, ...

  • Długość

    Metr, Kilometr, Angstrem, Jard, Mila, Cal, Jednostka astronomiczna, Rok świetlny, ...

  • Energia

    Dżul, Elektronowolt, Kaloria, Brytyjska jednostka cieplna, Kilowatogodzina, ...

  • Gęstość

    Kilogram na metr sześcienny, Miligram na metr sześcienny, Gram na centymetr sześcienny, Uncja na cal sześcienny, Funt na stopę sześcienną, ...

  • Indukcyjność

    Henr, Mikrohenr, Milihenr, Kilohenr, Weber na amper, Abhenry, ...

  • Intensywność pola magnetycznego

    Amper na metr, Mikroamper na metr, Miliamper na metr, Ersted, Gilbert na metr, ...

  • Kąt

    Stopień, Radian, Minuta, Sekunda, Grad, Tysiączna, Punkt typograficzny, Kwadrant, ...

  • Ładunek elektryczny

    Kulomb, Franklin, Abkulomb, Statkulomb, Ładunek elektryczny elementarny, Amperogodzina, ...

  • Masa

    Kilogram, Tona metryczna, Uncja, Funt, Kamień, Karat, Funt, Fun, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

  • Moc

    Wat, Kilowat, Metryczny koń mechaniczny, Brytyjska jednostka temperatury na godzinę, Stoponiutonofunt na sekundę, ...

  • Moment obrotowy

    Niutonometr, Kiloniutonometr, Miliniutonometr, Metroniutonokilogram, Caloniutonouncja, Dynamometr, ...

  • Objętość

    Metr sześcienny, Litr, Mililitr, Cal sześcienny, Stopa sześcienna, Galon, Pinta, Minim, Shaku, Łyżeczka, Kubek, ...

  • Opór elektryczny

    Simens, Mho, Amper na volt, ...

  • Pasmo przenoszenia

    Bit na sekundę, Kilobit na minutę, Megabajt na sekundę, Gigabajt na sekundę, Kilobajt na minutę, ...

  • Pojemność elektryczna

    Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Pikofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

  • Pole magnetyczne

    Tesla, Pikotesla, Nanotesla, Weber na centymetr kwadratowy, Gauss, Gamma, Makswel na metr kwadratowy, ...

  • Powierzchnia

    Metr kwadratowy, Hektar, Ar, Stopa kwadratowa, Akr, Cal kwadratowy, ...

  • Prąd elektryczny

    Amper, Pokoamper, Nanoamper, Mikroamper, Abamper, Kulomb na sekundę, ...

  • Prędkość

    Metr na sekundę, Kilometry na sekundę, Mile na sekundę, Stopy na sekundę, Węzły morskie, ...

  • Przepływ cieku

    Kilogram na sekundę, Tona metryczna na sekundę, Długa tona na godzinę, Funt na sekundę, Krótka tona na godzinę, ...

  • Radioaktywność

    Bekerel, Kiur, Rutherford, Rozpad na sekundę, ...

  • Rezystancja elektryczna

    Om, Pikoom, Nanoom, Mikroom, Abom, Wolt Na Amper, ...

  • Równoważnik dawki pochłoniętej

    Siwert, Nanosiwert, Mikrosiwert, Dżul na kilogram, Rem, Mikrorem, Milirem, ...

  • Rozmiar danych

    Bit, Kilobit, Bajt, Kilobajt, Megabajt, Gigabajt, ...

  • Siła

    Niuton, Dyna, Kilopond, Kilogram-siła, Poundal, Kiloniuton, Dekaniuton, Pond, ...

  • Strumień indukcji magnetycznej

    Weber, Maxwell, Flukson, Metr kwadratowy Tesli, Metr kwadratowy Gauss'a, ...

  • Strumień objętości

    Metr sześcienny na sekundę, Litrów na godzinę, Galonów amerykańskich na godzinę, ...

  • Temperatura

    Stopień Celsjusza, Kelwin, Stopień Celsjusza, Stopień Fahrenheita, Stopień Rankina, Stopień Rømera, Stopień Delisle'A, ...

Metryczne

9 806,7 Pa
9,8067*10-9 TPa
9,8067*10-6 GPa
980,67 daPa
9 806 700 mPa
9,8067*109 µPa
9,8067*1012 nPa
0,0098067 MPa
9,8067 kPa
98,067 hPa
Bar
0,098067 bar
9,8067*10-5 kbar
98 067 µbar
98,067 mbar
98 067 Ba
9,8067 pz

Amerykańske i brytyjske

Atmosferyczne

0,096784 atm
0,10000 at
0,098067 atü

Rtęć

Tor
73,556 torr
73,556 mmHg
0,073556 mHg
7,3556 cmHg
2,8959 inHg

Woda

1 000,0 mmH2O
100,00 cmH2O
1,0000 mH2O
39,37 inH2O
comments powered by Disqus