Omregning af Kop
i andre volume enheder

Hvad vil du gerne konvertere?arrow

Skriv hvad du vil konvertere og tryk retur.
Eksempler:
  • Konverter 10 meter til alle længdeenheder: 10 m
  • Konverter 70 °Fahrenheit til alle temperaturenheder: 70°F
  • Konverter 5 kilometer til centimeter: 5 km > cm
  • Konverter 70 °Fahrenheit til °Celsius: 70 °F > °C

Eller vælg en enhedsklasse:

  • Ækvivalent dosis

    Sievert, Nanosievert, Mikrosievert, Joule pr kilogram, Rem, Mikrorem, Millirem, ...

  • Båndbredde

    Bit pr sekund, Kilobit pr sekund, Megabyte pr sekund, Gigabyte pr sekund, Kilobyte pr minut, ...

  • Computerlagring

    Bit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ...

  • Elektrisk ladning

    Coulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Element, Ampere time, ...

  • Elektrisk ledeevne

    Siemens, Mho, Ampere pr volt, ...

  • Elektrisk modstand

    Ohm, Picoohm, Nanoohm, Mikroohm, Abohm, Volt pr ampere, ...

  • Elektrisk strøm

    Ampere, Picoampere, Nanoampere, Mikorampere, Abampere, Coulomb pr sekund, ...

  • Energi

    Joule, Elektronvolt, Kalorie, Britisk termisk enhed, Kilowatt time, ...

  • Fart

    Meter pr sekund, Kilometer pr sekund, Mil pr sekund, Fod pr sekund, Knob, ...

  • Induktans

    Henry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber pr ampere, Abhenry, ...

  • Kapacitans

    Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

  • Kraft

    Watt, Kilowatt, M, Britisk termisk enhed pr time, Fod-Pund kraft pr sekund, ...

  • Længde

    Meter, Kilometer, Angstrom, Yard, Mil, Inch, Astronomisk enhed, Lys, ...

  • Magnetfelt

    Tesla, Picotesla, Nanotesla, Weber pr kvadratcentimeter, Gauss, Gamma, Maxwell pr kvadratmeter, ...

  • Magnetfelt intensitet

    Ampere pr meter, Mikroampere pr meter, Milliampere pr meter, Oersted, Gilbert pr meter, ...

  • Magnetisk flux

    Weber, Maxwell, Magnetisk flux quantum, Tesla kvadratmeter, Gauss kvadratmeter, ...

  • Masse/Vægt

    Kilogram, M, Unse, Pund, Sten, Karat, Pund, Sjov, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

  • Massefylde

    Kilogram pr kubikmeter, Miligram pr kubikmeter, Gram pr kubikcentimeter, Ounce pr kubik-inch, Pund pr kubik-fod, ...

  • Massestrøm

    Kilogram pr sekund, M, Langt ton pr uge, Pund pr sekund, Kort ton pr time, ...

  • Moment

    Newton meter, Kilonewton meter, Millinewton meter, Meter kilogram kraft, Inch unse kraft, Dyne-meter, ...

  • Område

    Kvadratmeter, Hektar, Are, Kvadratfod, Acre, Kvadrat inch, ...

  • Pres

    Pascal, Bar, Torr, Millimeter af kviks, Millimeter af vand, Inch af kviks, Inch af vand, ...

  • Radioaktivt henfald

    Becquerel, Curie, Rutherford, Disintegrationer pr sekund, ...

  • Styrke

    Newton, Dyne, Kilopond, Pund kraft, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Pond, ...

  • Temperatur

    Grader Celsius, Kelvin, Grader Fahrenheit, Grader R, Grader Rankine, Grader R, Grader Delisle, ...

  • Tid

    Sekund, Minut, Time, Dag, Uge, M, SI, Millisekund, ...

  • Vinkel

    Grad, Radian, Bueminut, Buesekund, Grad, Kantet mil (NATO), Point, Kvadrant, ...

  • Volume

    Kubikmeter, Liter, Milliliter, Kubikcentimeter, Kubik fod, Gallon, Pint, Minim, Sahku, Saltske, Kop, ...

  • Volumenstrøm

    Kubik pr sekund, Liter pr minut, US-gallons pr minut, ...

Metrisk

0,28413 l
2,8413 dl
28,413 cl
2,8413*10-7 Ml
0,028413 dal
0,00028413 kl
0,0028413 hl
284,13 ml
284.130 µl
0,00028413 m³
2,8413*10-7 dam³
2,8413*10-10 hm³
2,8413*10-13 km³
0,28413 dm³
284,13 cm³
284.130 mm³

Amerikansk og Britisk

17,339 in³
0,010034 ft³
0,00037163 yd³
6,8167*10-14 mi³

Imperia/Britisk væske

4.800
240
80
10,000
2,0000
0,50000
0,25000
0,062500
T
0,0017857

Impelria/Britisk tør

0,026855
0,21484
Sk
0,0067138

US væske

0,30024
4.611,6
V
76,861
V
9,6076
2,4019
Kop
1,2009
0,60047
0,075059
T
0,0024213
0,0017871

US tør

0,51603
0,25801
0,064504
0,032252
Sk
0,0080629

Japansk

15,751
G
1,5751
Sh
0,15751
To
0,015751
0,0015751

Køkken (Engelsk og metrisk)

227,3
56,826
28,413
18,942
1,5
Kop
1,0000

Køkken (Amerikansk)

230,58
57,646
19,215
1,6013
Kop
1,2009

Køkken (Australsk)

56,826
14,207
comments powered by Disqus