Konvertera Kvarter

Vad vilja du konvertera?arrow

Skriv in vad du vill konvertera.
Eksempel:
  • Konvetera 10 meter till alla længdeenheder: 10 m
  • Konvetera 70 °Fahrenheit till alla temperaturenheter: 70°F
  • Konvetera 5 kilometer till centimeter: 5 km > cm
  • Konvetera 70 °Fahrenheit till °Celsius: 70 °F > °C

Eller välj en enhet klass:

  • Bandbredd

    Bit per sekund, Kilobit per sekund, Megabyte per sekund, Gigabyte per sekund, Kilobyte per minut, ...

  • Computer lagring

    Bit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ...

  • Ekvivalent dosis

    Sievert, Nanosievert, Mikrosievert, Joule per kilogram, Rem, Mikrorem, Millirem, ...

  • Elektrisk ladning

    Coulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Elementær ladning, Ampere time, ...

  • Elektrisk ledeevne

    Siemens, Mho, Ampere pr volt, ...

  • Elektrisk modstand

    Ohm, Picoohm, Nanoohm, Mikroohm, Abohm, Volt pr ampere, ...

  • Elektrisk ström

    Ampere, Picoampere, Nanoampere, Mikorampere, Abampere, Coulomb per sekund, ...

  • Energi

    Joule, Elektronvolt, Kalori, Brittiskt termisk enhet, Kilowatt timme, ...

  • Hastighet

    Meter per sekund, Kilometer per sekund, Mil per sekund, Fod per sekund, Knob, ...

  • Induktans

    Henry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber per ampere, Abhenry, ...

  • Kapacitans

    Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

  • Kraft

    Watt, Kilowatt, Målt hästkraft, Brittiskt termisk enhet per timme, Fod-Pund kraft per sekund, ...

  • Längd

    Meter, Kilometer, Angstrom, Yard, Mil, Inch, Astronomisk enhet, Lysår, ...

  • Magnetfelt

    Tesla, Picotesla, Nanotesla, Weber per kvadratcentimeter, Gauss, Gamma, Maxwell per kvadratmeter, ...

  • Magnetfelt intensitet

    Ampere per meter, Mikroampere per meter, Milliampere per meter, Örsted, Gilbert per meter, ...

  • Magnetisk flux

    Weber, Maxwell, Magnetisk flux quantum, Tesla kvadratmeter, Gauss kvadratmeter, ...

  • Masse/Vikt

    Kilogram, Metric ton, Unse, Pund, Sten, Karat, Pund, Kul, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

  • Massefylde

    Kilogram per kubikmeter, Miligram per kubikmeter, Gram per kubikcentimeter, Ounce per kubik-inch, Pund per kubik-fod, ...

  • Masseströmningshastighet

    Kilogram per sekund, Mätning ton per timme, Langt ton per vecka, Pund per sekund, Kort ton per timme, ...

  • Moment

    Newton meter, Kilonewton meter, Millinewton meter, Meter kilogram kraft, Inch unse kraft, Dyne-meter, ...

  • Område

    Kvadratmeter, Hektar, Are, Kvadratfod, Acre, Kvadrat inch, ...

  • Radioaktivt sönderfald

    Becquerel, Curie, Rutherford, Disintegrationer pr sekund, ...

  • Styrke

    Newton, Dyne, Kilopond, Pund kraft, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Pond, ...

  • Temperatur

    Grader Celsius, Kelvin, Grader Fahrenheit, Grader Réaumur, Grader Rankine, Grader Rømer, Grader Delisle, ...

  • Tid

    Sekund, Minut, Timme, Dag, Vecka, Månad (31 dage), SI år, Millisekund, ...

  • Tryck

    Pascal, Bar, Torr, Millimeter av kvicksilver, Millimeter av vatten, Inch av kvicksilver, Inch av vatten, ...

  • Vinkel

    Grad, Radian, Bueminut, Buesekund, Grad, Kantet mil (NATO), Point, Quadrant, ...

  • Volume

    Kubikmeter, Liter, Milliliter, Kubikcentimeter, Kubik fod, Gallon, Pint, Minim, Sahku, Salt sked, Kopp, ...

  • Volumenström

    Kubik per sekund, Liter per minut, US-gallons per minut, ...

Metrisk

1,1012 l
11,012 dl
110,12 cl
1,1012*10-6 Ml
0,11012 dal
0,0011012 kl
0,011012 hl
1 101,2 ml
1 101 200 µl
0,0011012 m³
1,1012*10-6 dam³
1,1012*10-9 hm³
1,1012*10-12 km³
1,1012 dm³
1 101,2 cm³
1 101 200 mm³

Amerikanskt og Brittiskt

67,201 in³
0,038889 ft³
0,0014403 yd³
2,642*10-13 mi³

Imperia/Brittiskt vätska

18 604
930,18
310,06
38,758
7,7515
1,9379
0,96894
0,24223
0,006921

Imperia/Brittiskt tør

0,10408
0,83267
0,026021

US vätska

1,1636
17 874
297,89
37,237
9,3092
4,6546
2,3273
0,29091
0,0093843
0,0069265

US tør

2
1,0000
0,25
0,125
0,03125

Japanska

61,046
6,1046
0,61046
To
0,061046
0,0061046

Kök (Engelska og metrisk)

880,98
220,24
110,12
73,415
5,8136
3,8758

Kök (Amerikanskt)

893,68
223,42
74,473
6,2061
4,6546

Kök (Australskt)

220,24
55,061
comments powered by Disqus